Chronicles of the Pig: Chapter 2016

Beste zwijnen, biggetjes, en varkensachtigen allerhande,

De auditoria zijn tot de nok gevuld met enthousiaste en voorbeeldige studentjes, driftig noterend zonder ook maar het geringste spoor van een kater. Het gelaat van de uitgeruste professoren in diezelfde auditoria verraadt nog een greintje vertrouwen in het kennen en kunnen van de Vlaamse jeugd te bevatten. De vloeren van menige drankhal in de beruchte Overpoort zijn nog vrij van uitgetelde studenten, en blijken vooralsnog weinig restanten van verscheidene lichaamssappen te bevatten. Dat alles is, zo weet u ongetwijfeld, uiterst zeldzaam, en kan dus slechts één ding betekenen: de start van een nieuw academiejaar!

Een nieuw academiejaar betekent echter niet alleen voorbeeldig studeren en naar de les gaan. We starten immers ook met een nieuw hoofdstuk in de kronieken van onze Zulma, Moeder der Zeugen. Een mens heeft zo af en toe ook wel eens nood aan een verzetje, nietwaar, en een betere manier om zware leerstof te verwerken dan een nachtje doorzakken in de varkensstal genaamd de Amber kunnen we ons niet voorstellen.

Hans1.png

Daarom staan we ook dit jaar met een nieuwe verzameling vettige varkens klaar om jullie met open armen te ontvangen tijdens één van onze talrijke verzetjes. Voor een kort overzicht van die drankgelagen verwijs ik je graag door naar onze kalender. We beloven dat het net als vorig jaar de moeite zal worden, en we hopen jullie dan ook op zoveel mogelijk activiteiten te zien. Nog een afsluitende opmerking: we zijn de caféclub van de Amber, dus je kan ons daar ook op avonden zonder activiteiten geregeld spotten. Aarzel vooral niet om eentje mee te komen drinken: Jelle bijt immers niet… tenzij dat je ding is natuurlijk.

De Sector