2016: Year of the pig!

Beste biggetjes,

Wij, webtor der zeugen, moeten met spijt in het hart meedelen dat de vorige berichtgeving een enkele onjuistheid bevatte. Naast een resem volslagen van de pot gerukte vergelijkingen, stond daar namelijk te lezen dat, in de woorden van Jantje Sneeuw, de winter op komst was. Het mocht echter niet baten. Ondanks herhaalde smeekbedes bij Sinterklaas, zijn politiek correcte diepdonkerbruine pieten, en een of andere bejaarde weirdo met een rendierfetish die zichzelf Klaus noemt, blijkt er van de winter niet veel in huis te komen.

En nee, niet omdat uw teergeliefde kotbaas en/of ouders vorige zomer investeerden in deftige isolatie, teneinde uw ronduit ranzige masturbeersessies niet langer te hoeven aanhoren. Nee, de bijna zomerse temperaturen die heden dage gemeten worden lijken nog minder in België thuis te horen dan een stroom vluchtelingen uit pakweg Syrië. Van een rasechte winter kan er nauwelijks gesproken worden: er is minder wit in de straten te bekennen dan tijdens een Black Lives Matter-betoging. Zelfs Sabin und Frank zijn de abnormale temperaturen niet ontgaan: in plaats van ons op de hoogte te houden van recente klimaatverschuivingen, zijn ze een vurige relatie begonnen. Gestapo Knallmuzik schreef er een leuk deuntje over.

maxresdefault

Maar genoeg meteorologisch gezever: hoe staat het nog met de Zeug? Wel, het moge zeker gesteld worden dat het voorbije semester er eentje was om in te kaderen. De jenever- en wafelverkoop in de Amber was een groot succes: zoals het de Zeug betaamt vloog de jenever er vlugger door dan de wafels. Van erdoor vliegen gesproken: die taak vervulde het bier met verve tijdens de bierbowling en de pokécantus. Het aantal liters dat genuttigd werd, in combinatie met de vele gaten in het geheugen van ondergetekende, zijn voldoende om te getuigen van enkele geslaagde avonden.

Ook in het tweede semester staan er meer van dat soort geslaagde avonden op het programma. Dat programma is met twee activiteien voorlopig nog bescheiden, wegens economisch-administratief-filosofische redenen, maar daar komt vlug verandering in. Ten eerste gaat Zeug op expeditie naar de hoogmis der marginaliteit: Aalst carnaval! De precieze datum hiervoor volgt nog. Daarnaast is er een tweede kans voor onwetenden en/of afvalligen om alsnog toe te treden tot het rijk van Zulma: de nadoop! Afspraak in de Delta op donderdag 18 februari.

Één ding is zeker, de Chinezen hebben het weer bij het verkeerde eind met hun kalender. 2016 zal namelijk niet het jaar van de rode aap worden, maar het jaar van de zeug; vanwege het voltallige praesidium een beestig 2016 toegewenst! We hopen jullie volgend semester in grote getale te mogen verwelkomen op de activiteiten, en op willekeurige avonden in de Amber. Webtor out.

year-of-the-pig